O mnie

Urodzona w Warszawie. Mieszka i pracuje w Olsztynie.
W 1997 r. ukończyła olsztyńskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych o profilu wystawienniczym.
W 2004 r. uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki warsztatowej - Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
na Uniwersytetecie Warmińsko-Mazurskim otrzymując tytuł magistra sztuki.